Lưu trữ

Archive for the ‘Cọc Jet grouting’ Category

Tiêu chuẩn đặc biệt Khoan phụt cao áp DIN EN 12716

Tiêu chuẩn châu Âu EN 12716: 2001 là một chuẩn DIN hợp pháp.

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU   

EN 12716

ICS 93.020

Tháng 5,2001

Tiêu chuẩn thực hiện các công tác địa kỹ thuật đặc biệt: Khoan phụt cao áp
LỜI GIỚI THIỆU

Tiêu chuẩn này do tiểu ban soạn thảo tiêu chuẩn châu Âu CEN/TC 288 “Tiêu chuẩn thực hiện các công tác địa kỹ thuật đặc biệt: Khoan phụt cao áp” (Thư ký tiểu ban Cộng hoà Pháp), WG 7, soạn thảo.

Phía CHLB Đức cơ quan chịu trách nhiệm là Uỷ ban tiêu chuẩn Xây dựng dân dụng và Nhà ở, Uỷ ban kỹ thuật 05.18.07.

1.PHẠM VI

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho công tác thi công, thử nghiệm và quan trắc KPCA. Các lưu ý khi thiết kế dành riêng cho công tác KPCA được nói đến trong khoản 7. Các yêu cầu chung khác, có thể được đưa vào hoặc được thay thế bằng các khoản khác trong các đợt xuất bản sắp tới của Tiêu chuẩn châu Âu số 7, được liệt kê trong phụ lục A.

Chú ý: Cần phân biệt phương pháp KPCA với các phương pháp khoan phụt nằm trong Tiêu chuẩn Châu Âu EN 12715.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUẨN TẮC

Tiêu chuẩn Châu Âu này kết hợp một số tài liệu, kết quả đã được xuất bản. Các tài liệu chuẩn tắc này được dẫn ra tại đoạn trích tương ứng. Các bản sửa đổi, cập nhật của các tài liệu nói trên chỉ được áp dụng theo Tiêu chuẩn này khi phần trích dẫn trong Tiêu chuẩn này được lấy từ các bản sửa đổi, cập nhật đó. Các tài liệu tham khảo không đề ngày xuất bản  được hiểu là theo bản mới nhất hoặc lần xuất bản gần đây nhất của tài liệu đó (bao gồm cả phần sửa đổi, chỉnh lý).

  • ENV 197-1:1992, Xi măng- Các tiêu chí về thành phần, tính chất và sự đồng nhất- Phần 1: Xi măng thông thường.
  • PR EN 1008: 1997, Nước trộn bê tông- Phương pháp lấy mẫu, thí nghiệm và đánh giá sự phù hợp của nước, bao gồm cả nước rửa từ trạm tái chế trong ngành công nghiệp bê tông, cho việc trộn bê tông.
  • ENV 1992-1-1:1991, Tiêu chuẩn Châu Âu số 2: Thiết kế các kết cấu bê tông- Phần 1: Các quy định chung và quy định cho nhà cửa.
  • ENV 1997-1:1994, Tiêu chuẩn Châu Âu số 7: Thiết kế địa kỹ thuật- Phần 1: Các quy định chung .

MỤC LỤC

1      Phạm vi 5

2      Tài liệu tham khảo chuẩn tắc. 6

3      Thuật ngữ và định nghĩa. 7

3.1       Khoan phụt cao áp. 7

3.2       Phần tử khoan phụt cao áp. 7

3.3       Kết cấu khoan phụt cao áp. 7

3.4       Hệ đơn pha. 8

3.5       Hệ hai pha (khí) 9

3.6       Hệ hai pha (nước) 9

3.7       Hệ ba pha. 9

3.8       Khoan phụt  cao áp ngang. 10

3.9       Mâm khoan: 10

3.10     Cần khoan. 10

3.11     Đầu khoan. 10

3.12     Lỗ phụt 11

3.13     Bán kính ảnh hưởng. 11

3.14     Dòng trào ngược. 11

3.15     Các thông số khoan phụt cao áp. 11

3.16     Khoan phụt cao áp phụt trước. 11

3.17     Trình tự  thi công tươi 11

3.18     Trình tự thi công khô. 11

3.19     Vật liệu khoan phụt cao áp. 12

3.20     Khoan phụt cao áp có cốt 12

4      Các yêu cầu cụ thể. 13

5      Khảo sát địa kỹ thuật 14

6      Vật liệu. 15

7      Các yêu cầu thiết kế. 15

7.1       Các yêu cầu chung. 15

7.2       Hình dạng. 18

7.3       Các tính chất về cường độ và biến dạng. 18

7.4       Chống thấm.. 18

8      Thi công. 20

8.1       Các yêu cầu chung. 20

8.2       Thiết bị 21

8.3       Các công việc chuẩn bị 22

8.4       Công tác khoan. 22

8.5       Công tác phụt vữa. 22

8.6       Dòng trào ngược. 23

8.7       Đặt cốt thép. 23

9      Giám sát, kiểm tra và quan trắc. 24

9.1       Các điều khoản chung. 24

9.2       Thí nghiệm cọc thử. 24

9.3       Giám sát và kiểm tra thi công. 25

9.4       Thí nghiệm trên các phần tử đã hoàn thành. 25

9.5       Quan trắc. 27

10        Các văn bản thi công. 28

10.1     Văn bản làm tại hiện trường. 28

10.2     Văn bản chuẩn bị tại hiện trường. 28

11        Các yêu cầu đặc biệt 29

11.1     Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia. 29

11.2     An toàn lao động. 29

11.3     Bảo vệ môi trường. 29

Tải về:

Tieu chuan so DIN EN 12716 – Khoan phụt cao ap

Advertisements

Xử lí nền đập khe Ngang bằng cọc xi măng đất

XỬ LÝ NỀN ĐẬP KHE NGANG BẰNG CỌC XIMĂNG ĐẤT

THEO PHƯƠNG PHÁP JET-GROUTING

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng; NCS Phùng Vĩnh An

Tóm tắt:

Hồ chứa nước Khe Ngang nằm ở Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên – Huế, có dung tích 15 triệu m3. Đập chính bằng đất có chiều dài 782m, chiều cao chỗ lớn nhất 16m. Đập nằm trên nền đất sét bụi, dẻo mềm, kém chặt, cần phải có biện pháp xử lý nền mới có thể đắp đến chiều cao thiết kế. Các phương án thiết kế đề xuất như: thay thế đất, cọc cát, bấc thấm, .. không được chấp nhận vì nhiều lý do, trong đó có lý do tiến độ của công trình không cho phép dự án kéo dài. Hội đồng khoa học công nghệ do Tỉnh Thừa Thiên -Huế thành lập đã xem xét phương án xử lý nền đập chính bằng cọc ximăng đất theo phương pháp Jet-grouting do Viện Thủy công đề xuất.

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tính toán ứng suất biến dạng của đập và nền được gia cố bằng cọc XMĐ trong và sau khi đắp đập. Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ được một số vấn đề mà Hội đồng khoa học yêu cầu  như: cố kết, ứng suất kéo cục bộ, thấm ,….

Summary:

Khe Ngang Dam is in HuongTra Dist., Thua Thien – Hue Province with reservoir of 15 million cubic metter. Earthfill dam has 783m long of crest, 16m heigh in deepest place. Dam foundation soil is in kind of fine soft clay, that should be treated before filling. Some treatment methods such as soil replacement, sand collumns, PVD tubes,… had submited but that could not be aproved because construction time is limeted as request from international funded orgnization. The science consultant boad had been established to listen and approve the alternative that used Jet-grouting cement-soil columns that’s suggested by Hydraulic Construntion Institute.

The paper summary the report from above project, that shows stress-train relationships in the body and in the treated foundation of dam during and after filling. The test case has anwsered some questions from science board, such as: consolidation, possible local trained area in the dam body, leakage, etc …

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Cọc Jet grouting Thẻ: